Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Cinematic Orchestra - The colours

Colours from Charlie McCarthy on Vimeo.


A little redundancy, I think that this video it isn't necesarry. If you just listen the Colours from Cinematic Orchestra you bring in your mind pictures like that in the video.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου